+421 951 767 600

info@bersihand.sk

Pon - Pia / Mon - Fri 8:00 - 16:00 hod.

1. Je možné s vami komunikovať aj elektronicky?

Najlepšie pre pacienta je, keď prvá konzultácia prebieha osobne. V prípade, že ste zaneprázdnený, je možné kontrolné vyšetrenie dohodnúť telefonicky alebo cez WhatsApp alebo Messenger.


2. S akými problémami k vám najčastejšie chodia ľudia?

Depresie, postcovidový syndróm, partnerské poradenstvo, stavy úzkosti, problémy so spánkom.


3. Aké ochorenia liečite?

Liečime tieto ochorenia.


4. V minulosti som musel užívať lieky, ktoré mi nerobili dobre. Rád by som sa vyhol podobným problémom.

Voľba najvhodnejšieho lieku záleží od individuálnych potrieb pacienta, vrátane zdravotného stavu, a práve tento liek Vám bude odporučený.


5. Ako prebieha liečba u psychiatra?

Bude Vám poskytnutá ambulantnú liečba. Budete objednaný na termín podľa Vašej preferencie, pri vstupe do liečby absolvujete psychiatrické vyšetrenie, spoločne zhodnotíme Vašu aktuálnu situáciu a zhotovíme individuálny liečebný plán.


6. Aký je rozdiel medzi psychiatrom a psychológom?

Psychiater je absolventom vysokoškolského štúdia medicíny, je to odborný lekár, ktorý po 5-ročnej praxi (v Anglicku až po 8-ročnej praxi) absolvoval špecializačnú skúšku (atestáciu) zo psychiatrie. Zaoberá sa psychickými poruchami, je odborníkom na ľudský mozog a biochemické procesy v ňom prebiehajúce. Na základe analýzy predpisuje lieky, ktoré dokážu na základe vedeckých poznatkov minimalizovať alebo úplne zamedziť väčšine symptómov základných duševných porúch. 

Psychológ je absolventom vysokoškolského štúdia psychológie na filozofickej fakulte, získal titul Mgr. Ďalšou možnou formou vzdelávania je špecializácia v klinickej, pracovnej, školskej, organizačnej alebo poradenskej psychológií. Psychológ nemôže predpísať lieky, pri svojej práci využíva aj testy a dotazníky. 


7. Máte zmluvu so zdravotnou poisťovňou?

Nemáme zmluvy so žiadnou zdravotnou poisťovňou, aby sme nemuseli náhliť čas strávený s pacientom.


8. Budem za vyšetrenie platiť?

Áno, vyšetrenia sú spoplatnené podľa cenníka.


9. Môžete mi predpísať lieky?

Áno, samozrejme, recept dostanete do ruky priamo na vyšetrení. Tiež ho môžeme poslať poštou na Vami zvolenú adresu. V lekárni sa platí plná suma za lieky. Avšak, i plná cena liekov je relatívne nízka (EUR 5-8 mesačne). Výhodou je, že na recepte vyhotovenom súkromným psychiatrom nie je obmedzené množstvo predpísaného liečiva. Nepoužívame elektronické predpisovanie liekov, a to pre zvýšenie diskrétnosti.


10. Potrebujem výmenný lístok od obvodného lekára?

Nie, nepotrebujete ho.


11. Mám akútny problém, máte prednostné termíny?

Áno, v prípade akútnych stavov prirodzene nájdeme prednostný termín.